El meu segon mar

Tinc molt clar quin va ser el meu segon mar.A finals dels anys seixanta i a causa de la meva sempre dolenta previsió del futur, vaig haver de complir el servei militar forçat i, naturalment, el meu destí no va poder ser altre que la marina. Després de tres humiliants mesos al centre...