Les lleis que regeixen l’univers

Aquest mateix any, al desembre, compliré els meus primers setanta anyets. Gairebé res.Com a màxim, tot i tenint en compte la longevitat mitjana dels homes en l’actualitat, no crec viure més de deu o dotze anys, això sí, anant tot molt bé.Tot i així, amb unes expectatives de vida...